Jaarrekening

In het nieuwe jaar zal uw organisatie ook weer de jaarrekening moeten opmaken. Een jaarrekening geeft een goed inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf, de balans en winst- en verliesrekening. Waar heeft u een jaarrekening voor nodig?

Wat haalt u uit een jaarrekening?

Een jaarrekening geeft een duidelijk overzicht hoe uw bedrijf er financieel voor staat. U kunt dan ook precies zien hoeveel winst of verlies u heeft gemaakt in het afgelopen boekjaar. U heeft dan ook meer inzage welke uitgaven u zich kan permitteren en welke (nog) niet. Ook kunt u met een jaarrekening uw bedrijf vergelijken met die van vergelijkbare bedrijven in uw branche. Door de kostenposten te vergelijken kunt u goed zien hoe en waaraan een onderneming zijn geld besteedt.

Jaarrekening: de balans

De balans kunt u gebruiken om meer inzicht te krijgen in de schulden en bezittingen van uw onderneming. Hier wordt ook wel de Current Ratio voor gebruikt. Deze maakt een vergelijking van de vlottende activa en passiva. Tevens geeft de Current Ratio weer tot op welke hoogte eventuele kortlopende schulden met de beschikbare bezittingen terugbetaald kunnen worden.

Ook de post debiteuren uit de balans is belangrijk om te zien of de debiteurentermijnen niet te lang zijn en u te lang op uw geld moet wachten. Dit kan betekenen dat u zelf dan niet tijdig uw facturen kunt betalen.

De winst- en verlies rekening: opbrengsten en uitgaven

Kort gezegd staat er in de winst- en verliesrekening de opbrengst van uw bedrijf minus de kosten die u maakt. De winstgevendheid kunt u bijvoorbeeld vergelijken met voorgaande jaren en hier een conclusie uit trekken. Ook kunt u de opbrengsten en uitgaven met elkaar vergelijken en de winstmarges die uw bedrijf behaalt. Indien uw bedrijf schulden maakt, is dit natuurlijk zorgwekkend.

De jaarrekening en de belasting

Elke ondernemer moet financiële verantwoording afleggen aan de belastingdienst. Een belastingadviseur neemt de gegevens uit de jaarrekening over om de aangifte inkomstenbelasting te kunnen berekenen. Ook kan de belastingdienst u vragen om de jaarrekening te verstrekken, zodat de belangrijkste toelichtingen op de balans en resultatenrekening hier uit gehaald kunnen worden.  Ook kan de belastingdienst dit als controle gebruiken.

De jaarrekening en externe financiers

Indien u geld wilt lenen, een investeerder zoekt of een externe financier voor een groot nieuw project, zal deze instantie een bepaalde zekerheid willen hebben. Vaak wordt dan om een jaarrekening gevraagd om te zien hoe vermogend uw bedrijf is. Ook banken willen inzage in uw financiële gegevens, zeker als het slechter met uw bedrijf gaat.  Als u genoeg winst maakt en wilt innoveren, zullen banken eerder geld verstrekken als uw onderneming genoeg winstgevend is.

Meer informatie over uw jaarrekening?   

Heeft u na het lezen van deze informatie nog meer vragen over uw jaarrekening, of u wilt u de jaarrekening van uw bedrijf opmaken? Kijk dan op onze webpagina Jaarrekening.

Volg CAN op: roundedlinkedinroundedfacebook

Contact

CAN

Texelstroomlaan 36

1784 EB Den Helder

T 0223-621633

E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.adviesbureau-can.nl

Google maps

CAN Company Assistance Nederland   |   Voorwaarden  |  Privacy policy  |  Sitemap